Τετάρτη 11 Απριλίου 2012

Γύμνασμα 1.

Σφίξε τὰ χείλη,
ὄχι τὰ δόντια.
Ἄνοιξε τὰ χέρια,
ὄχι τὴν καρδιά!