Δευτέρα 10 Ιουλίου 2017

Στήν Ἀγορά τοῦ Ῥόττενμπουργκ. 1634 μ.Χ.

Στήν Ἀγορά τοῦ Ῥόττενμπουργκ παρ᾿ἑκάτερα δὲ ἐργαστήριά τε δεδόμηται πάμπολλα καὶ γέρρα τῶν ἐργαστηρίων ἐξέχει καὶ ἄνδρες ἐργάται καθήμενοι ἐμπορεύονται τὰ τιμιώτατά τε καὶ κάλλιστα πιπράσκοντες καὶ ὠνούμενοι καὶ ὅσα ἡ πᾶσα γῆ φέρει...
Στήν Ἀγορά τοῦ Ῥόττενμπουργκ, δυό βόδια σέρνουνε τό κάρο τοῦ νεκροῦ (curriculum mortis).
Στὴν Ἀγορά τοῦ Ῥόττενμπουργκ, μέ ἄδειο βλέμμα ὁ γερακάρης τοῦ ἄρχοντα πορεύεται.
Στήν Ἀγορά τοῦ Ῥόττενμπουργκ, κανείς δέν ἀγοράζει καί κανένας δέν πουλᾶ.
Στήν Ἀγορά τοῦ Ῥόττενμπουργκ, ὅλα στάζουν αἷμα -δηλαδή ἀνθρώπινη σκουριά-. 

Καί τά τρανά τά τείχη στάζουν αἷμα καί τά παράθυρα στάζουν αἷμα κι ἡ ἐκκλησιά μας τ᾿ Ἅη Γιακώβου στάζει αἷμα.
Στήν Ἀγορά τοῦ Ῥόττενμπουργκ, περάσανε ἀντάμα ὁ Μαῦρος Θάνατος κι ὁ στρατηγός ὁ Τίλυ.
Γιατί ἔτσι τό προφήτεψε σ᾿ ἕνα ντουβάρι τ᾿ Ἅη Γιακώβου μας ὁ μαστρο Φρίτς, διακόσια χρόνια πρίν.


Ἡ εἰκών: Ἡ Πλατεία τῆς Ἀγορᾶς τοῦ Ῥόττενμπουργκ. Friedrich Herlin. Περίπου 1466 μ.Χ.