Κυριακή 15 Δεκεμβρίου 2019

Ἡ Ὕδρα τοῦ φθινοπωρινοῦ Μαΐου.

Τοῦ φθινοπωρινοῦ Μαΐου ἡ Ὕδρα, σὲ γελᾷ.
Τὴν χαιρετᾶς νομίζοντας γιὰ πάντα,
Ἐκεῖ ποὺ νομίζεις πὼς θωρεῖς,
τὰ γνώριμα τὰ βράχια της μὲ τὰ κρυφὰ νοήματα
καὶ τοὺς προσωπικοὺς συμβολισμούς,
γιὰ ἔσχατη φορά.
Μὲ μιὰ γαλάζιαν ἀποπλάνησι, μέσ᾿ ἀπ᾿ ἀσβέστες λερωμένους,
Μέσ᾿ ἀπὸ θάμνους κι ἀφάνες αὐχμηρές,
ὀρθώνει λόγο μιᾶς δελφικῆς παρηγορίας:
-Ἐδῷ θὰ ἔρθῃς πάλι.
(Ἀκόμη κι ἂν σὲ φέρουν)...

Περὶ ἡρώων καὶ ἐρώτων.

Μὴν ἡρωοποιῆτε πρόσωπα ποὺ τυχαίως ὑπέστησαν κάποιαν βλάβη καὶ μὴν ἐρωτεύεσθε πρόσωπα ποὺ ἡ πλήξη καὶ ἡ ἀνία τοῦ βίου των τὰ ἔφεραν στὴν δικὴ σας ζωή.
Ταχέως ἡ συνειδητοποίησις τῆς γελοίας τυχαιότητος θὰ σκουριάσῃ τὸ μέταλλο τοῦ «ἡρωισμοῦ» τῶν πρώτων.
Τὸ σπινθηροβόλο κρασὶ τῆς μέθης τῶν δευτέρων θὰ ξεθυμάνῃ, ὅταν ἀνακαλύψετε ὅτι δι᾿ αὐτὰ δὲν ἤσασταν τίποτε ἄλλο, ἀπὸ μιὰ «λύση» κάποιων τρεχουσῶν ἀναγκῶν των.
Ὁ πραγματικὸς ἡρωισμὸς ἔχει βαθειὰ ῥιζώματα στὴν βούληση τοῦ ἥρωος, ἐκφραζόμενα δι᾿ ἐκλογικευμένων θυσιαστικῶν πράξεων, ὅπως ὁ πραγματικὸς ἔρωτας ἀπαξιεῖ νὰ κατέλθῃ στὰ ἐπίπεδα τῶν «τρεχουσῶν ἀναγκῶν».
Ὁ χρόνος καὶ ἡ μνήμη συντηροῦν τὸν πραγματικὸν ἥρωα, ἐφευρίσκοντας νέες ὑποδειγματικὲς «χρήσεις» του.
Ἡ καθημερινότης συντηρεῖ τὸν πραγματικὸν ἔρωτα, παράγοντας μέσα ἀπὸ τὶς δυσάρεστες ὅσον καὶ εὐχάριστες «ἐκπλήξεις» της, νέα λατρευτικὰ μοτίβα καὶ νέα ὀργασμικὰ ἐφευρήματα.


https://youtu.be/civZAjq-Vk0

Κυριακή 1 Δεκεμβρίου 2019

Ἡ Λέπρα.

Μετ᾿ ἐκφραστικῆς λιτότητος ὁ ἐπίσκοπος Τύρου Γουλλιέλμος (1130-1186 μ.Χ.) εἰς τὸ 21ον Κεφάλαιον τοῦ μνημειώδους ἔργου του «Ἱστορία τῶν ἐν ταῖς Ὑπερποντίοις Περιοχαῖς Πεπραγμένων» (Historia rerum gestarum in partibus transmarinis), περιγράφει τὴν τραγικὴν διαπίστωσιν τῆς ἀσθενείας τοῦ νεαροῦ πρίγκηπος Βαλδουΐνου, τοῦ μετέπειτα βασιλέως Βαλδουΐνου Δ΄ τῶν Ἱεροσολύμων.
Τὸ δεκατριετς μειράκιον εχεν νατεθε ες τς κπαιδευτικς φροντίδας τοῦ Γουλλιέλμου, ταν ατς παρετήρησεν τι νεαρς παίζων μ τ λλα παιδι τ σκληρ παιχνίδια πο παιζαν -τότε- τ γόρια, δν δειχνε καμίαν μορφν πόνου ταν τραυματίζετο.
«...accidit quod colludentibus pueris nobilium qui secum erant, et se invicem, ut mos est pueris lascivientibus, unguibus per manus et brachia vellicantibus, alii sensum doloris clamoribus significabant; ipse autem quasi doloris expers patienter nimis, quamvis ei coaetanei ejus non parcerent, supportabat...».
Τὸ παιδ το λεπρόν! Τὸ πρτον στάδιον τς τρομερς νόσου εχε καταστρέψει κάθε δυνατότητα ασθητηριακς ντιλήψεως το πόνου.
Διὰ τ πόλοιπον τς μαρτυρικς, σον κα ρωικς ζως του, πόνος θ γένετο πιστς ατο συνοδοιπόρος. σωτερικς πόνος, χείριστος λων τν πόνων...
Διατὶ τώρα νέδραμον ες ατν τν θλιβερν στορίαν;
Διὰ ν' παντήσω πρέπει ν γκύψω ες τν πίσης θλιβερν στορίαν κα τν πορείαν πρς τν θάνατον, χι νς βασιλέως, λλ μις λοκλήρου χώρας, νς θνους.
νς θνους π πολλο χρόνου μφανίζοντος τὰ λεπρικ συμπτώματα.
Οἱ πήκοοι  το λληνικο Βασιλείου κατ τν πρώτην κατονταετίαν τς πάρξεώς του νεφάνισαν μιν πέροχον «εαισθησίαν» ες τ λεγόμενα «θνικ θέματα».
Κύριον δὲ τέτοιον θέμα το σχεδν ...βιολογικ νάγκη των πως πιφέρουν τὴν λευθερίαν ες τος δελφος των, τος ζώντας π ξένην κυριαρχίαν.
Οὕτω, Κεφαλλνες κα Ζακύνθιοι θελονταί, σπευσαν δίοις ναλώμασιν πλισμένοι τ 1822 ες τν παναστάντα Μοριάν, π τν καταδίωξιν τν Βρετανν κυριάρχων τς πταννήσου. 
Ἐθελονταὶ μαχητα κ τς Μάνης, τς ούμελης έκ τν θηνν, φηναν τς συνήθεις σχολίας των δι ν σπεύσουν ες τν θωμανοκρατουμένην Κρήτην.
Κρῆτες σπευδον πάνοπλοι ες τν Μακεδονίαν. 
Θηβαῖοι κα λοιπο Βοιωτο σπευδον συγκροτοντες τν «Νέον ερν Λόχον», τὸ 1878 πρς πελευθέρωσιν τς Θεσσαλίας.
Κύπριοι καὶ μογενες τς μερικς χρεωστοντες κόμη τ ναλα τς μετοικεσίας των, σπευδον δι ν πεθάνουν ες τ στεν το Σαρανταπόρου, τς Κρέσνας κα ες τ νδηρα το Μπιζανίου.
Δὲν μιλ περ τν «ξένων». Οὗτοι ν τ παρόντι δν μς πασχολον κα εναι λλης στιγμς ρευνητέος πόθος τς θυσίας τν Γερμανν, τν Γάλλων, τν Πολωνν, τν ταλν Γαριβαλδινν, ες τ Πέτα, τ Φάληρα, τν Δρσκον.
Λαϊκαὶ διαδηλώσεις τ 1897 πεχρέωσαν τν παράσκευον πρὸς πόλεμον κυβέρνησιν ν ιφθ ες τν τυχον περιπέτειαν το λληνοτουρκικο Πολέμου, στις πήγαγε θλιβερς συνεπείας δι τν θλιβερν οκονομίαν το Βασιλείου.
πας λληνισμός, φίστατο ς να σμα. Πσα μυχή, πν τραμα ες τ σμα ατό παρήγαγεν δύνην κα πόνον π᾿ ατο. σφαζον ο Βούλγαροι να σήμαντον χωρίον ν Καστορί, ν Κιλκισί κα πόνος πληττε τν ποκόρωνα, τν Χάνδακα, τν Μάνην.
Κατέστρεφον οἱ Τορκοι μιν κωμόπολιν τς Καπαδοκίας κα πόνος ξέσκιζε τ ρχιπέλαγος.
λλά κόμη καὶ διὰ «ξένα κόλλυβα» τρεχεν λλην. Τν στελνεν λευθέριος Βενιζέλος ες τν Οκρανίαν κα χαρίεις κάλπαζεν ες τς χθας το Δνειστέρου, τε Γάλλοι κα Ῥῶσσοι «σύμμαχοι» ρριπτον τ πλα πρ το προελαύνοντος ρυθρο Στρατο.
Τὸν στελνεν Σοφοκλς Βενιζέλος εἰς τν Κορέαν κα οτος σπευδεν ες τ σφαγεον το 38ου Παραλλήλου.
Καὶ λα τατα, π να μόνιμον καθεστς κρατικς πτωχεύσεως, λαϊκς πείνης κα νεχείας, διακόπου μεταναστευτικς αμορραγίας.
Πλούσιοι ἀστο τν θηνν, μ μονύελον, ενδιγόταν καὶ γκέτας, λασπωμένοι ξωμάχοι κα πάμπτωχοι ποιμένες τν βουνν δελφωμένοι μοιράζοντο τ κιννίνον ες τος βάλτους τν Γιαννιτσν κα τς σφαίρας τν Τούρκων κα τν Βουλγάρων ες τν Μακεδονίαν.
νετινάζετο τ ρκάδιον κα θρήνει τ Μεσολόγγιον. Ἐξηνδραποδίζοντο αἱ Κυδωνίαι κα μαίνοντο α Πάτραι.
λα τ «μαντάτα» κα τ «χαμπέρια» κυκλοφόρουν τότε μέσ λίγων φυλλάδων κα «στοματικς» ες τν καφφενέν το χωριο. Οτε φέησμπουκ, οτε νσταγκραμ, οτε δέκα δίαυλοι τηλοψίας εκοσιτετραώρου τηλεμολύνσεως.
Τότε ἀκόμη ο «πνευματικο νθρωποι» δν εχον νακαλύψει τν «πανανθρώπινη συμφιλίωση», τς «κοινωνικς διεκδικήσεις» κα τν «πάλη τν τάξεων».
Οἱ παπάδες τότε σαν «μόρφωτοι». Ες τς κκλησίας κήρυσσαν δι τ πάθη το θνους. Ο δεσποτάδες «ἔστηναν» δίκτυα ἐθνικν γώνων. κόμη κκλησία τς λλάδος δν εχεν νασύρει κ το βυζαντινοφαναριωτικο ρμαρίου τν «αρεσιν» το «θνοφυλετισμο» τς Συνόδου το 1872.
λα τατα λλαξαν ντς τεσσαράκοντα περίπου τν κα δύο - τριν γενεν.
λλοτε «τραμποῦκος τν Βαλκανίων», σπεύδων πρς πσαν στίαν καιομένης πυρίτιδος, κατέστη φιλήσυχον κυνάριον νακλίντρου, βλέπων παθς τν οκίαν του ν περισφίγγεται πανταχόθεν π παντοίας προελεύσεως ρπακτικ ζουλάπια.
Μιὰ χώρα κατοικουμένη λλοτε π νθρώπων μιᾶς γλώσσης, μις θρησκείας, μις φυλς, συγκιρνται ντς μις βαβυλωνιακς πλάδας, ς βόειος κιμς προτο καταστ μπιφτέκια, κεφτέδες κα σουτζουκάκια.
Αἱ δικαιολογίαι πίστευται! 
«Ὁ λαὸς πειν κα πένεται, δι᾿ ατ κα χει τν νο του στν βιοπάλη». Λς κα τ 1897 ο λληνες σαν χορττοι κα καλοστεκούμενοι...
Καὶ γνωστ σαχλαμάρα τς Παιδείας. «λα εναι θέμα Παιδείας. Χρειάζονται περισσότερα κονδύλια γι τν Παιδεία», δηλαδ περισσότερα καὶ πι καλοπληρωμένα εμάλια, προπαγανδίζοντα κα μνοντα τς νδραγαθίας τν λλοδαπν κα μεδαπν ναρχικν, κατζαπλιάδων κα τν λογς ρπακτικν πο δρασαν κα δρον π τν προβιν τν «λαϊκν κα ταξικν γώνων», τν «κοινωνικν διεκδικήσεων» καὶ τν συναφν πατν.
Ξεχνοῦν, ποδύονται πς ξεχνον τ τι μισς κα πλέον λληνικς Στρατός, τ 1912 το γράμματος. Πλεστοι δ κ τν παναστατν το 1821 σχεδν δν ννόουν τν λληνικν γλσσαν.
χι! νίατος λληνικ σθένεια, Mal des Grecs, δὲν εναι τ δημόσιον χρέος. Δν εναι τ μνημόνια, οτε ο πίβουλοι ξένοι «πο μς μισον».
νίατος σθένεια, τ κακό σπυρί μας, ...πιζωοτία μας, εναι ΛΕΠΡΑ.
γενικευμένη ΛΕΠΡΑ, πο κάνει τν λληνα ναίσθητον ες τς πληγάς, ες τ γρονθοκοπήματα, τὰ λακτίσματα.
Εἰς τν χειρουργικν λεπίδα, τν κόπτουσαν μετ᾿ πιδεξιότητος περισσς, χι τ λεπρόβλητον κρέας, λλ᾿ ,τι γις παραμένει ες τν χώραν μις πανσπερμίας νοήτων, μιν χώραν που δοί, λεωφόροι, στάδια, νοσοκομεα κα δημόσια μέγαρα, φέρουν ὀνόματα καθαρμάτων, πρακτόρων, πατεώνων κα θνικν τροτεζν.

Κι ἕνα παραμύθι.
2040 Κοινῆς Χρονολογίας.
Τὸ μικρ κορίτσι εχεν νοίξει τ παλαιν βιβλίον πο εχεν πομείνει π᾿ τν βιβλιοθήκην το παππο της. Περίεργα γράμματα γεμτα στολίδια πάνω τους. Περίεργη γλῶσσα σν μουσικ ταν τν διάβαζε.
Λέξεις ἁρμονικαί, τονιζόμεναι ες τν παραλήγουσαν.
«Τοῦ σιδηροδρόμου», «τς νοίξεως», «τν βαθυπτύχων κοιλάδων»...
στορίαι νθρώπων γενναίων, δυνατν, μαχητικν, κατακτητικν. Σ πολλ φαίνοντο ν μοιάζουν (μιὰ ποψία) πρς τος σημερινος. Καταλάβαινε σχεδν τ διάβαζε. Τ παράξενα σημαδάκια πάνω π τ ψηφία δν φαίνετο ν τν μποδίζουν.
πατέρας δίπλα της ρχικς τν βλεπε μ μιν κάποιαν περιέργειαν. Τ νδιαφέρον της δι᾿ ατ τ πολιτισμικν ντυπον πολίθωμα το 1972 μ.Χ. το προξενοσε μιν περίεργον θυμηδίαν. ταν πρ τριετίας (yia plaka) ρχισε ν τς μαθαίν τν «palia grafi» σν παιγνίδι. Ατν πο πηγορεύθη τ 2031 τ τος ΧΙΙ  O.N.O. (Of New Opportunity).
«Periergo afto to pedi!» (σκέφθηκε). «Niazete yia pramata ksehazmena».
Ταχέως ἡ θυμηδία του μετετράπη ες βαθείαν μελαγχολίαν. Κάτι το σπάραξε τν καρδιάν, πως ταν βλέπεις ξαφνα τν κουκούλαν το σπρ μαξιο σου, σκισμένην πέρα ς πέρα μὲ μιν μαχαιριάν κάποιου λήτου.
Κι αὐτ γινε ταν «μικρ» τν ρώτησε, δείχνοντας ες μίαν σελίδα το παλαιο βιβλίου:
«Gonea 1! Giati skotothikan 800.000 katiki aftis tis horas se kino to polemo?».