Δευτέρα 9 Νοεμβρίου 2015

Κέρκυρα 2021 μ.Χ.
Ὁ Δῆμος τῶν Κερκυραίων θὰ διεκδικήσῃ τὴν «Πολιτιστικὴν Πρωτεύουσαν» τῆς Εὐρώπης διὰ τὸ ἔτος 2021 μ.Χ.
Εἰς τὸν σχετικὸν «φάκελλον» ὁ ὁποῖος εἴθισται νὰ κατατίθεται εἰς ἀναλόγους περιπτώσεις, ὁ ἀγαθὸς δήμαρχος καὶ οἱ λοιποὶ διεκδικηταί, πέραν τῶν λογῆς «πολιτιστικῶν» στοιχείων, ὅπως τὰ ἐπὶ τῆς νήσου διάφορα ἑνετικά, βρετανικὰ καὶ λοιπὰ κτήρια, τὸ σοφρῖτον, τὴν Φιλαρμονικὴν καὶ τὸ κουμκουάτ, ἂς ἐλπίσωμε νὰ μὴν ἐπεκταθοῦν περαιτέρω, λ.χ. εἰς ἱστορικὰς ἀναπολήσεις!
Αἴφνης, ἂς προσέξουν μὴν καὶ κάνουν καμιὰν ἀναφορὰν εἰς τὸ ὅτι ἐν Κερκύρᾳ τὸ 1716 μ.Χ. ἔγινε ἡ τελευταία βιαία ἀπόπειρα τῆς ἰσλαμικῆς πανώλους νὰ ἁρπάξῃ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΝ ἔδαφος.
Τότε, ὅταν ὁ σπουδαῖος ἐκεῖνος Βραδεμβούργειος, ὁ κόμης Ἰωάννης Ματθίας ντέ Σούλεμβουργ, ἡγούμενος μιᾶς δρακὸς Ἑνετῶν, Ἑλλήνων, Κροατῶν καὶ Γερμανῶν, γαντζωμένος πάνω στὰ δυὸ κάστρα τοῦ νησιοῦ, πέταξε στὴν  θάλασσα τοὺς Τούρκους.
Καλὸν εἶναι λοιπόν, κάτι τέτοια νὰ τὰ ἀποφύγουν, μιὰ καὶ τὰ λογῆς φρόκαλα ποὺ κυβερνοῦν τὰς (ἄλλοτε) εὐρωπαϊκὰς χώρας καὶ τὰ καθ᾿ ἡμέραν συσσωρευόμενα εἰς αὐτὰς ἰσλαμικὰ ἀγρίμια, μπορεῖ νὰ θιγοῦν!