Σάββατο 18 Ιουνίου 2022

ΔΙΟΝΥΣΟΣ «ΜΥΩΨ»

ατρικ Τέχνη συνηθέστατα πιβάλλει τς δικς της ρμηνείας π λέξεων α ποαι νευ ταύτης θ δύναντο ν ναδείξουν τς πολυσχιδες των λοιπς ρμηνείας, ς να κλεκτν πρωτογενς ποτν, να βρανδεβνον, νας ονος Φαλερνικός, ναδεικνύει τν πόλυτον κα τερψίκτητον κατ Παράκελσον σπαγειρίαν του, σάκις δν ναμειγνύεται πρς λλα ποτά νθοσμικ πρόσθετα.

Οτω μύωψ, δυνάμει τς παραδοχς ταύτης, εναι κάποιος ποος κλείει (μύει) τος φθαλμος του λαφρς, ς πάσχων κ τς γνωστς παθήσεως κατ τν ποίαν προκειμένου ν δ κάτι άπόμακρον, πρέπει ν μειώσ τ νοιγμα τν βλεφάρων του.

Κατ᾿ ατν τν τρόπον δημιουργεται κα γνωστ εκν το δι᾿ μικλείστων βλεφάρων θεωροντος νθρώπου κα τ λεγόμενον «μυωπικν βλέμμα».

Βεβαίως τ παροξύτονον ῥῆμα «μύω» σημαίνει κλείω, δι᾿ ατ κα δι τς μετακινήσεως το τονισμο του ες τν λήγουσαν, καθιστάμενον ξύτονον ς «μυ», ποκτ π παθητικς νεργητικν σημασίαν, ς λληλοπαθς νέργημα μυσταγωγο κα μυουμένου, κατ τ ποον δεύτερος φείλει ν κλείσ τ «μυστικ δεικνύμενα» ντς του, δι ν μ μείνουν τατα «κτεθειμένα ες τ μματα τν βεβήλων».

μέγας γλύπτης ρνο Μπρέκε, ταν ποί τν «δικν του» Διόνυσον προσατενίζοντα δι᾿ μικλείστων σκοτεινν φθαλμν, σαφς δν πεθύμει ν εκάσ ατν ς -κατ τν ατρικν ντίληψιν- ...μύωπα.

Μήτ᾿ πεθύμει ν τν εκάσ ς τενίζοντα τν λιον – Φοβον, πρς τν ποον πάντοτε φάνη συνεργς κα συμπαραστάτης κα συννομες τν μεγάλων του ερν.

τι δ σημαντικόν, Διόνυσος κα πόλλων, συναμφοτέροις πνεύμασι συνεκρότησαν συμπαγς τ διαλεκτικς δισχιδς λληνικν Πνεμα τ συγκείμενον ς κατέδειξεν  σπουδαῖος Ντσε, κ τς συνθέσεως τν πολλωνείου κα Διονυσιακο Πνευμάτων.

«Διόνυσος» το Μπρέκε εναι Διόνυσος τν Μυστηρίων.

Δν εναι φιλίμερος κα μειλίχιος Βάκχος.

Εναι Διόνυσος – Τιμωρς τν χθρν του. Διόνυσος τς τιμωρίας τν σεβν πειρατν κα το ντιδραστικο Πενθέως.

Ο μίκλειστοι κα σκαιο του φθαλμο νθυμίζουν τς ρχεγόνους κείνας ψυχοφθόρους ποινς, τς πικρεμαμένας περθεν τς κεφαλς παντς χυδαίου ξβουλγάτορος τν Μυστηρίων.

ν ρδηττ, τ ιζ΄ ουνίου βκβ΄.

 

 

ΣΗΜ.: ξβουλγάτωρ: μέτερον γλωσσοπλαστικν γχείρημα.

κ τν λατ. Ex κα Vulgus. Exvulgatio, κχυδαϊσμός.