Τετάρτη 19 Σεπτεμβρίου 2012

1879-1883. Αἱ ναυτικαὶ ἐπιχειρήσεις τοῦ «Πολέμου τοῦ Εἰρηνικοῦ».

Ἀναδημοσίευσις μελέτης μου, ἐκ τοῦ Περιοδικοῦ «Στρατιωτικὴ Ἱστορία», Τεῦχος 64, 2001.
Κείμενον εἰς τὴν «δημοτικήν» καὶ μονοτονικὸν διὰ λόγους «συντακτικῆς ἁρμονίας».


Δεν υπάρχουν σχόλια: