Τετάρτη, 18 Φεβρουαρίου 2015

The Syrian Trimurti.

Αὐτὸ τὸ κομψοτέχνημα, τῆς Βικτωριανῆς ἐποχῆς, ἐδημιουργήθη ἐν Ἑρμουπόλει ὑπὸ ἐξόχων λιθοκτιστῶν καὶ «διεμορφώθη» τόσον ἐκ τῆς προϊούσης ἀποβιομηχανίσεως, ὅσον καὶ τῆς ἐγγενοῦς ἀδιαφορίας ἐνίὼν τινων «ἁρμοδίων».
Ἤδη, ἀπὸ τοῦ παρελθόντος ἔτους (2014), ἔχει τελείως καταρρεύσει, οἱ δὲ λίθοι του μέλλουν νὰ ...«ἀξιοποιηθοῦν» κατὰ τὰ εἰωθότα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: