Πέμπτη, 4 Αυγούστου 2016

4-8-1936

Ὁγδόντα χρόνια.
Τόσα ἐχρειάσθησαν διὰ νὰ καταλυθῇ πλήρως τὸ «φασιστικὸν» καθεστώς τῆς 4ης Αὐγούστου.
Ἂς μὴ ξεχνοῦμε! 
Πρὸ ὁλίγων ἐτῶν ἀκόμη ἴσχυε τὸ «φασιστικὸ» ἐργασιακὸ ὁκτάωρο.
Οἱ «φασιστικές» συλλογικές συμβάσεις ἐργασίας. 
Τὸ «φασιστικὸ» ΙΚΑ λειτουργοῦσε ὡς ἀσφαλιστικὸς φορεὺς καὶ ὄχι ὡς ταμεῖον «στήριξης» εὐπαθῶν ἀλλοδαπῶν - τζαμπατζήδων καὶ λαμογιακῶν εἰσπράξεων.
Νὰ λέμε καὶ τὰ σωστά!  
Τότε δὲν ἐλειτούργει ἡ Βουλή. Ὁ λαὸς δὲν ἠδύνατο νὰ ἀποφασίσῃ διὰ τὴν τύχην του, ὅπως τώρα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: