Τρίτη, 1 Μαρτίου 2011

Διονύσου Πλοῦς

Ὑπείκων ταῖς τοῦ σχολιαστοῦ Καλλιμάχου ὑποδείξεσι, παραθέτω ἀσχολιάστως τὴν ὑπέροχον τοῦ Ἐξηκίου κατὰ τὸν τίτλον κύλικα.
Σημειῶ ἁπλῶς, ὅτι ἐν τῷ λήμματι EXEKIAS τῆς σπουδαίας ἐγκυκλοπαιδείας Οὐικιπαίδεια, διαλαμβάνονται γλῶσσαι ὡς αἱ, Πολωνική, Σερβοκροατική, Ἰαπωνική κ.ἄ. ΠΛΗΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ...!!!


Δεν υπάρχουν σχόλια: