Παρασκευή, 11 Μαρτίου 2011

Τὸ μπρούτζινον στέμμα.

Πρ λίγων τν γένετο ν τ θνικ Πινακοθήκ, κθεσις π τν τίτλον «θήνα-Μόναχο». ντς προθήκης ξετέθησαν τ κοσμήματα το στέμματος το ειμνήστου βασιλέως θωνος. Παρετήρησα τότε τι ατ σαν ξ ἐπιχρυσωθέντος ρειχάλκου (μπρούντζου), μάλιστα τόσον τ στέμμα, σον κα τ σκπτρον φερον κα τινα στοιχεα ξειδώσεως...
20-12-1959. Μετ 107 τη, Γερμανο διπλωμάται, παραδίδουν τελετουργικς,ες τν βασιλέα Παλον, τ Στέμμα, τ Σκπτρον κα τ Ξφος το θωνος

Πολς κατ καιρος λόγος γίνεται περ τς περιφήμου «λληνικότητος», διαφόρων προσωπικοτήτων, μπλακεισν ετε πολιτικς ετε πολιτειακς ες τν στορίαν το τόπου μας. 
Τώρα βεβαίως, δι τς πεκτάσεως κα ποδόσεως τς «τιμς» το θαγενος π το συγχρόνου Καρακάλλα τς πατρίδος μας, ες πάντα προστυχόντα κάτοικον ατς, λα τατα καθίστανται περιττά...
(ΣΗΜ.:
ατοκράτωρ Καρακάλλας το κενος ποος, προκειμένου ν καλύψ τὰς σπατάλους ἀνάγκας του, πεξέτεινε τν πόδοσιν τς διότητος το ωμαίου πολίτου καθ᾿ πασαν τν πικράτειαν, στε ν δρέψ φόρους).
είμνηστος βασιλες θων λοιπν δν το «γνήσιος λλην», το Βαυαρός. ρθόν!
Ἀλλὰ καὶ ὁ τελευταος κα ρωικς βασιλες τς λληνορωμαϊκς ατοκρατορίας, Κωνσταντνος Δραγάσις Παλαιολόγος, κ μητρς το Σέρβος. Παρ τ πλευρ του τότε γωνίσθησαν πρ πατρίδος ο μ λληνες ωάννης ουστινιάνης κα Νικόλαος Βάρβαρος, Γενουήσιος κα νετς ντιστοίχως. 

Ο πλεστοι «λληνες» εγενες τς Βασιλευούσης τότε, ς κα ο «γνήσιοι» λληνες πόγονοί των σήμερον, σχολοντο κυρίως π το θέματος τς κπορεύσεως το γίου Πνεύματος...
πρτος κυβερνήτης τς λλάδος, ωάννης ντωναμαρία Καποδίστριας, γεννήθη νετς πήκοος κα το κ πατρς, κροατικς καταγωγς.
ποιητς το θνικο μας (κόμη) μνου το ξ πωτάτης καταγωγς κ Σαλέρνου τς ταλίας.
«ἐθνάρχης» λευθέριος Βενιζέλος γεννήθη θωμανος πήκοος, πιθανς δ νετικς καταγωγς. «θνάρχης» Κωνσταντνος Καραμανλς sr. γεννήθη θωμανος πήκοος.
μέγας λαϊκς γέτης νδρέας Γ. Παπανδρέου, το κ μητρς πόγονος Πολωνολιθουανοῦ εγενος, το Σιγισμούνδου Μινέικο.
πρτος συνοπτικς στορικς μας, Κωνσταντνος Παπαρρηγόπουλος γεννήθη θωμανος πήκοος. πατρ του σφάγη ν Κωνσταντινουπόλει κατ τ γεγονότα το 1821.
διος περ τ 1844 ζν κα ργαζόμενος πλέον ν λλάδι, πελύθη κ τς θέσεώς του ...ς τερόχθων, δι το παισχύντου νόμου τς τότε ναθεωρητικς βουλς, ποος χώριζε τος κατοίκους τς λλάδος ες γνησίους λληνας κα ες τερόχθονας. (σχέτως ν ο πλεστοι, ς ο πρόγονοί μου δραοι, «γνήσιοι λληνες» ...λβανοφώνουν).
Βαυαρς θων φέρων φουστανέλλαν κα τουζλούκια μετ τς λδεμβουργιανς συζύγου του φερούσης κουλουριώτικην νδυμασίαν, διώχθη π «γνησίων» λλήνων πολιτικν, φερόντων μίψηλον πλον κ Λονδίνου κα γαλλικς εδιγότας. Κάτι παρόμοιον συνέβη κα ες τν διαπρεπέστερον ποιητν το 19ου αἰῶνος τν λόρδον Γεώργιον Βύρωνα, ποος ἀπέθανε κακῆν κακῶς ν Μεσολογγί φέρων σουλιωτικν νδυμασίαν, καθυβριζόμενος π πολλν ς κίναιδος κα πράκτωρ τν Βρετανν...
Κα
ξώσθη πένταρος θων, κομίσας ν λλάδι ὀχετὸν βαυαρικοῦ χρυσοῦ.  μέσ το πατρς του περιθάλψας, σπουδάσας κα ποκαταστήσας κατοντάδας πτωχν λληνοπαίδων. Σύμπασα σχεδν θνικ μας Σχολ τς Ζωγραφικς κα τς Γλυπτικς, νδρώθη ν Μονάχ. Βρυζάκης, Λύτρας, ακωβίδης, Βολανάκης, Γύζης, σπούδασαν κα λαμψαν δι τν χρημάτων το Βαυαρο βασιλέως.

ν πτωχεί ξόριστος θων, ζη ν Βαυαρί, σιτιζόμενος δι μηνιαίου μβάσματος το βασιλέως δελφο του Μαξιμιλιανο, κατώτερον το μισθο νς Βαυαρο πουργο. καμεν μως οκονομίας! Τν πεσκέφθη, ὁλίγον πρὸ τοῦ θανάτου του,  πρέσβυς μας αγκαβς κα τν νημέρωσε περ τν δραματικν ξελίξεων τς «Μεγάλης Κρητικς παναστάσεως» (1866).
1865. Ἡ τελευταία φωτογραφία.  Ἐξόριστος καὶ (ὄχι μόνον ἐνδυματολογικῶς) ἀμετανόητος.

«
φαίνετο ρρωστος», σημειώνει διπλωμάτης, «τρεμεν λίγον, κ τς μφανος σθενείας, μήπως ἐκ τς συγκινήσεως δι τ γεγονότα πο το φηγούμην; Διὰ τὸ Ἀρκάδι, τοὺς καταδρομεῖς μας. Συντόμως λύθη πορία μου. Μ δάκρυα μεγαλειότατος ξήγαγε π να χαρτοφύλακα μίαν πιταγήν. Σημειώσας τ ποσόν ...., πέγραψεν.
ν χω λλα χρήματα πιά. Ν τ δώσς στν δελφν μας τν Γεώργιον
(νν. τν νέον βασιλέα τς λλάδος). Δι τν Κρήτην μας»...
Κατόπιν το
ζήτησε τοτο ν μν ποκαλυφθ πρ τς λυτρώσεως τς Κρήτης, δι ν μ δημιουργηθον προβλήματα ες τν Γεώργιον.
θων δν πώλεσε τν θρόνον του πειδ δν εχε διάδοχον. Οτε πειδ δν τν γάπα λαός. θρόνος του εχεν δη χαθε δέκα περίπου τη πρ τς κθρονίσεώς του, τε υοθέτησε ς πίσημον πολιτικν του τν «Μεγάλην δέαν», τν ποίαν π πλο ητορικο πυροτεχνήματος το Κωλέττη, μετεσχημάτισεν ες πίσημον πολιτικήν. Μίαν πολιτικν ποία μελε ν ταφ τελικς μετ το πλέον τραγικο κα λαοφιλος βασιλέως το 20ου αἰῶνος, το Κωνσταντίνου το α΄. πόλεσε τν θρόνον συναπολέσας τν «κτίμησιν» τν γγλων, ο ποοι εχον τν παίτησιν οτος ν πολιτεύηται ς «Βασιλες τς λλάδος», ν διος θεώρει αυτν «Βασιλέα τῶν Ἑλλήνων».
ς «Βασιλεὺς τῶν Ἑλλήνων» πραγματοποίησε κενον τ συγκλονιστικν ταξίδιόν του ες τν Σμύρνην http://www.kryphoscholio.com/istoria/kingottosmyrna.html δι το ποίου τόσον νεψύχωσε τος σκιαγμένους κόμη τς μεγάλης σφαγς το 1821 ὁμογενεῖς μας. Δι᾿ ατν τν σφαγν οδες μιλ, διότι τότε δν εχομεν «συνωστισμούς» πως τ 1922.
Ο
βασιλες τς λλάδος σαν «ξένοι», μάλιστα κατ γνωστν κφρασιν τν «προοδευτικν», «ξενόφερτοι».
Βεβαίως ε
ναι σχετικς δύσκολον ν νακαλύψς θαγεν βασιλέα ες οονδήποτε ερωπαϊκν κράτος. θαγενες μονάρχαι νδημον κυρίως ες χώρας τν ...λλων πείρων.
μως ΠΟΤΕ Ἕλλην βασιλεύς, προκειμένου ν περισώσ τν θρόνον του δν στρεψε τ πλα κατ το λαο του, κόμη κα ταν λας ατς τν γάπα κα τν θελεν, λλ δν τν θελον κενοι –ξένοι κα θαγενες- ο ποοι χουν τ δικ των σχέδια.
φυγεν μαχητ θων τ 1862. Παρητήθη Κωνσταντνος Στρατηλάτης το 12-13, ταν ἐπεκράτησε τὸ ξενοκίνητον πραξικόπημα τῆς Θεσσαλονίκης καὶ τ γγλογαλλικ πυροβόλα στόχευσαν τς θήνας τ 1916.
φυγεν Κωνσταντνος β΄, ταν οἱ ἐπίορκοι ἡγέται τοῦ στρατοῦ μας ἠρνήθησαν νὰ τὸν ὑπακούσουν καὶ  ν κινηθον κατ τν παρανόμων το 1967.
Κανε
ς τους δν πέστρεψε χωρς τν θέλησιν το λαο, νευ δημοψηφίσματος. νς θεσμο τν ποον ο σύγχρονοι «προοδευτικο» «δημοκράται» τρέμουν ς διάβολος τ λιβάνι....
ν θλίψει σκέπτομαι συχνς, σχάτως δ συχνότερον, πόσα π τ πλέον σιχαμερ νομοθετήματα τν τν τς λεεινς Τρίτης λληνικς Δημοκρατίας, ν ντ ν εχον πογραφ παρ διαφόρων «Προέδρων» της, εχον σταλε ες τ γραφεον νς βασιλέως, κατ πόσον πογραφ ατη θ τίθετο... ποθετικ ρωτήματα θ μο πῆτε. Να, ποθετικά, λλ... πάρχει μέγα κα τραγικν «λλά»!
βασιλες «γνήσιος» μ λλην, δν νδιαφέρεται δι τν πανεκλογν του, οτε παύει ν λέγεται κα ν εναι βασιλεύς, ,τι κα ν συμβ.
βασιλες δν περιμένει ν δοξασθ π τν κομμάτων κα δι τν κομμάτων.
Μπορε
κάποιοι ν τν βλέπουν πλς ς χρυσοστόλιστον παγώνι, λλ τ πράγματα δν εναι τόσον πλ.
κατομμύρια πολιτν, ν μέσ προβεβλημένων κα κρατούντων πόρνων κα πορνν, κιναίδων κα πατεώνων, καραγκιόζηδων κα κανάγηδων, χουν νάγκην νς νθρωπίνου προτύπου προσωπικς κα οκογενειακς ζως.
Συνήθως ε
ναι ατο πο π τν «προοδευτικν», «πνευματικῶν», «ἐπωνύμων» συμπολιτν (;) μας, ποκαλονται «ἀνθρωπάκια». Δηλαδ κενοι πο πληρώνουν φόρους, πο μ καμάρι πνε στν ρκωμοσίαν το υο τους ες τν Τρίπολιν, ποὺ δακρύζουν ὅταν περνᾶ ἡ σημαῖα, πο ν γίν πόλεμος, πετοῦν τὸ διαβατήριόν τους στὰ σκουπίδια!
Τ
᾿ «ἀνθρωπάκια» ατά, χι ο «ἄλλοι», χουν χρείαν νς τελευταίου «φίλτρου» ξιοπρεπείας κα θνικο συμφέροντος. Κάποιου πο θ ρνηθ αφνης ν πογράψ κάποιον κατάπτυστον γγραφον δι το ποίου κάποιος σύγχρονος «Καρακάλλας» δύναται ν μετατρέψ τν λλάδα ε
ς ...«τέως Ἑλλάδα»!

3 σχόλια:

Προαστείατρος είπε...

Ἀγαπητέ Σωτήριε, τό πρόβλημα τῆς ὑποτιθέμενης Δημοκρατίας μας εἶναι ὅτι ἐνσωμάτωσε, μεγεθύνοντάς τα,τά κακῶς κείμενα τῆς βασιλείας, τήν ὁποία οἱ ὑποτιθέμενοι δημοκράτες λοιδωροῦν. Ὡστόσο, ἀπό τά 4 πολιτειακά δημοψηφίσματα τοῦ 20οῦ αἰ., μόνο αὐτό τοῦ 1974 μπορεῖ νά θεωρηθεῖ γενόμενο κανονικῶς. Στόν Κωνσταντῖνο Β' καταλογίζω ὅτι συμπεριφέρθη περίπου ὅπως οἱ κομμουνισταί! Ἀφοπλίστηκαν στή Βάρκιζα καί λίγο ἀργότερα μόνοι τους τέθηκαν ἐκτός νόμου καί κανόνων. Τότε γιατί προσῆλθον εἰς Βάρκιζαν; Ὁμοίως, ὁ Κωνσταντῖνος Β' προσεπάθησε νά ἀνατρέψει τούς δικτάτορες στίς 13.12.1967. Τότε γιατί συναίνεσε σέ ὅ,τι ἐκεῖνοι ἔπραξαν στίς 21 Ἀπριλίου, ἐνῶ δέχθηκε εἰσηγήσεις γιά ἤρεμη ἀπόκρουση τῶν πραξικοπηματιῶν, προτοῦ ἑδραιωθοῦν, τίς κρίσιμες πρῶτες ὧρες τῆς 21ης Ἀπριλίου; Κάθε πρᾶγμα στόν καιρό του, λέει ὁ λαός.

Φρεάντλης είπε...

Ἀγαπητὲ ἀξιοπρεπέστατε Προαστείατρε.
Ἔχεις ἀπόλυτον -δυστυχῶς- δίκαιον!
Ἂν ὑπῆρξε μία περίπτωσις καθ᾿ ἣν ὁ ἐκπρόσωπος τῆς ἐν Ἑλλάδι μοναρχίας ἔπρεπε νὰ ἀπεμπολήσῃ τὰς οἰκογενειακὰς παραδόσεις καὶ νὰ στρέψῃ τὰ ὅπλα καθ᾿ Ἑλλήνων, ἔστω καὶ ἐπιόρκων, ἦτο αὐτή, τότε.
Ὁ βασιλεύς, 27ετὴς μὴν τὸ ξεχνοῦμε, χωρὶς τὴν συμβουλὴν πλέον τοῦ πιστωτέρου συμβούλου τοῦ στέμματος, λόγῳ βλακώδους ῥήξεως, τοῦ Μεγάλου Γεωργίου Παπανδρέου τοῦ Α΄, ἐπίστευσεν ὅτι οἱ Ἕλληνες ἀξιωματικοὶ «του», θὰ ὑπετάσσοντο εἰς αὐτὸν πρὸς τὸν ὁποῖον εἶχον καταθέσει τὴν στρατιωτικὴν καὶ ἀνδρικὴν των τιμήν.
Δυστυχῶς οἱ βασιλεῖς ἀποτελοῦν ἰδίαν κατηγορίαν ἀνθρωποτύπου. Φρονοῦν συνήθως ὅτι τὰ «pacta sunt servanda», (τὰ συμπεφωνηθέντα εἰσὶ τηρητέα).
Διεψεύσθη. Ἠκολούθησε τὴν πεπατημένην τῶν προγόνων του. Ἐνῶ «ἐσύναξε τὸ στράτευμα», δὲν ἐξεφώνησε τὴν καθοριστικὴν λέξιν «Πῦρ».
Οὔτω Αὐτὸς παρέμεινε μὲ τὰς χείρας καθαρὰς ἐξ ἑλληνικοῦ αἵματος, ὁ δὲ θρόνος ΜΑΣ, ἐμολύνθη ὑπὸ τῶν νώτων ὅλων αὐτῶν τῶν ταρταρίνων, τῶν ὑπογραφόντων ἔκτοτε ἀνενδοιάστως κάθε τί βρωμερὸν καὶ ὀλέθριον, προσκομιζόμενον ὑπὸ παντὸς μητραλοίου «πολιτικοῦ».
Τὸ φρικτώτερον λάθος του -ἔγκλημα- ἦτο ὅμως τὸ 1974, ὅταν ὁ κάθε κανάγιας «ἀντιστασιακὸς» τοῦ Καρτιὲ Λατέν, τοῦ Μόντρεαλ, τοῦ Βούπερταλ καὶ τοῦ Λονδίνου, κατέφθασεν εἰς τὴν «ἔρημον χώραν», ἐκεῖνος καρτερικῶς περίμενε νὰ τὸν καλέσουν (ποιοί;), ὡς τὸν μόνον -πράγματι- ἀντιστασιακόν!
Ποιὸς νὰ τὸν καλέσῃ; Ὁ ἄφιλος ῥίψασπις «ἐθνάρχης»; Ὁ «σοσιαληστὴς» Ἀ.Γ.Π.; Ὁ κρετῖνος Μαῦρος;
Ἰδοῦ ἡ ἀχίλειος πτέρνα τῆς Βασιλείας! Αὐτὴ ἡ ὁποία κάνει ἀνθρώπους βασιλόφρονας, ὡς ἐγώ, νὰ τὸ «βουλώνουν».
Δὲν μπορεῖ ἡ μεσαιωνικοῦ τύπου αἴσθησις τῆς ἀξιοπρεπείας, τῆς ἀνδροπρεπείας, τοῦ πατριωτισμοῦ, νὰ ἀνταγωνισθῇ τὸν γκαιμπελισμόν, τὴν κατεργαριάν, τὴν ἀνανδρίαν, τὴν δημοκοπίαν.
Δι᾿ αὐτὸ θὰ εἴμεθα πάντοτε (;) ἀπὸ κάτω.
Δι᾿ αὐτὸ τὰ ἰδεώδη μας θὰ ἀνακαλοῦνται πάντοτε ὑπὸ τῶν ἀφρόνων, ὅταν ἡ σήψις θὰ φθάνῃ μέχρις μυελοῦ ὀστέων, ὅταν ἡ ἀξιοπρέπεια θὰ φθάνῃ εἰς τὸν πάτον τῆς βαρέλας...
Ὅμως ἡμεῖς, λόγῳ ἰδιοσυστασίας, θὰ παραμένωμε «γραφικοί», πιστοὶ εἰς τὰ συντηρητικὰ ἰχνοστοιχεῖα τῆς στρατιωτικῆς, πολιτικῆς καὶ ἐθνικῆς (κυρίως) τιμῆς.
Θὰ παραμείνωμε μονήρεις φαροφύλακες ἑνὸς φάρου πρὸ τοῦ ὁποίου τὰ κρουαζιερόπλοια ἀποφεύγουν νὰ διέρχωνται. Ἑνὸς φάρου, πρὸ τοῦ ὁποίου, εἴμεθα βέβαιοι, ταχέως ἢ βραδέως, θὰ διέλθουν αἱ τριήρεις τοῦ καθημαγμένου ὑπὸ τοῦ Ξέρξου «Κλεινοῦ Ἄστεος».

Πετρος ο Μποεμ είπε...

Ωραιο κειμενο,αλλα το "Οθωμανος υπηκοος" κακως το χρησημοποιεις ως δειγμα "ξενικοτητας".Οι προγονοι ολων μας καποτε "Οθωμανοι υπηκοοι" ηταν αλλα δεν σημαινει πως επαψαν να ειναι Ελληνες. Η Εθνικη καταγωγη ειναι αιμα και οχι μια (αναγκαστικη) ληξιαρχικη καταχωρηση.