Δευτέρα, 6 Οκτωβρίου 2014

Μαχόμενος τὴν ὑποκρισίαν καὶ τὰς κοινοτυπίας της...

Εἶναι τραγικῶς γελοῖοι ὅλοι ἐκεῖνοι ποὺ ἀναμασοῦν κάθε τρεῖς καὶ λίγο, ἐκείνην τὴν εὐφυοπαπαριὰν τοῦ χαμερποῦς οἰκοτρόφου τοῦ Μεγάλου Φρειδερίκου, τοῦ κυρίου Ἀρρουέ:
-Δὲν συμφωνῶ μὲ αὐτὸ ποὺ λές, ἀλλὰ θὰ ἀγωνίζωμαι διὰ τὸ δικαίωμά σου νὰ τὸ λές…


Ἀκόμη δέ γελοιωδέστεροι, ὅταν -συγχρόνως- υἱοθετῶσι μιὰν ἐλεεινὴν «καζουϊστικήν», προκειμένου νὰ «καταπίωσιν» ἐν τῷ παμφάγῳ ἰδεολογικῷ καταπιῶνι των, πᾶσαν κατάφωρον παραβίασιν πάσης δικονομικῆς καὶ συνταγματικῆς δεοντολογίας ἑνὸς πανικοβλήτου ἐσμοῦ ταρταρίνων, ὑποδυομένων τὸ κράτος, προκειμένου -δῆθεν- νὰ προστατεύσωσι τὸ «ὑπέρτερον ἀγαθόν».
Δηλαδή, τὴν παμφάγον συμμορίαν των.

Δεν υπάρχουν σχόλια: