Πέμπτη, 2 Ιουλίου 2015

Φαλιμέντον

Τοῦ ἐπικαίρου λογιστικοῦ φαλιμέντου, ἔχει (ἐπιβεβαιωμένως) προηγηθεῖ τὸ λογικὸν φαλιμέντον.
Τοῦτο ἐπιτέμνεται καὶ πιστοποιεῖται εἰς τὸ θλιβερὸν ἐγρηγορὸς τῆς λαότητος ἥτις κατοικεῖ εἰς τὴν χώραν ὅπου ἔζησαν οἱ Ἕλληνες, δι᾿ ἑνὸς παραλόγου (absurdum) ἐνδοερωτήματος τῶν κατοίκων αὐτῶν:
ΝΑΙ εἰς τὸ ΟΧΙ;
ΟΧΙ εἰς τὸ ΝΑΙ;

Δεν υπάρχουν σχόλια: