Παρασκευή, 16 Οκτωβρίου 2015

Οἱ μισοῦντες τὸ Κράτος καὶ λοιπὰ παράσιτα.

Ὁ γερο Φρειδερῖκος Β΄ κουνάει τὴν μαγκούρα του στοὺς  πιτσιρικάδες τοῦ Βερολίνου ποὺ δείχνουν ἀσέβειαν!
Σχεδὸν ὅλοι οἱ μεγάλοι στοχασταὶ καὶ φιλόσοφοι, ἐν ἀντιθέσει πρὸς τοὺς σημερινοὺς φραπεδοκουλτουριάρηδες, ἀνέκαθεν ὑπῆρξαν ὁπαδοὶ καὶ θιασῶται λόγῳ -καὶ ἔργῳ τινὲς ἐξ αὐτῶν-, ἑνὸς ἰσχυροῦ, ἐθνικοῦ, συγκεντρωτικοῦ κράτους, κατὰ κανόνα ὑπὸ τὴν ἐξουσίαν ΕΝΟΣ ἀνδρός, ἢ ἄλλοτε ὑπὸ τὴν διοίκησιν μιᾶς μικρᾶς ἀσκητικῆς «ἐλίτ» ἐπαγγελματιῶν κυβερνητῶν.
Ὁ Πλάτων, ὁ Ἀριστοτέλης, ὁ Κομφούκιος, ὁ Αὐγουστῖνος, ὁ Ἴμπν Χαλντούν, ὁ Πλήθων, ὁ Δάντης, ὁ Ψελλός, ὁ Μακκιαβέλης, ὁ Βάκων, ὁ Κάντιος, ὁ Ἕγελος, ὁ Καρλάυλ καὶ πολλοὶ ἀκόμη, ἀναρίθμητοι, γνωρίζουν καλῶς ὅτι τὸ Κράτος εἶναι τὸ καταφύγιον καὶ τὸ ἀποκούμπι τοῦ μέσου ἀνθρώπου, τοῦ μὴ ἔχοντος τὴν δυνατότητα, ἑνὸς ἰδιωτικοῦ στρατοῦ, μιᾶς ἰδιωτικῆς ἀστυνομίας, μιᾶς ἰδιωτικῆς κλινικῆς, ἑνὸς ἰδιωτικοῦ διδασκάλου...
Τὸ Κράτος ὅμως τῶν ἐνεργῶν πολιτῶν - ὁπλιτῶν, ὄχι τὸ Ῥεμαλοκομεῖον ποὺ ἐγκαθίδρυσαν στὸν τόπον μας ἐδῷ καὶ 40 χρόνια τὰ δημοκοπικὰ περιττώματα, τῆς κοινωνικῆς μπασκλασαρίας ποὺ μᾶς κυβερνᾶ.
Αὐτῶν τῶν ἀχρείων ποὺ ἐδίδαξαν εἰς τὸν Ἕλληνα τὸ  ΑΞΙΩΜΑ:
«Παῖρνε, τρῶγε, πῖνε, πήδα καὶ εὐφραίνου. Ὅλα τζάμπα. Κερνοῦν τὰ κορόιδα ποὺ μάτωσαν ἐπὶ 150 χρόνια καὶ τὰ ...ἀγέννητα κοιλεντερωτὰ ποὺ θὰ σὲ κληρονομήσουν»!

Δεν υπάρχουν σχόλια: