Τετάρτη, 23 Μαρτίου 2016

Ὁ Θεὸς νὰ μᾶς φυλᾶ:

Ἀπὸ τοὺς κριτικοὺς τῶν τεχνῶν καὶ τῶν γραμμάτων.
Ἀπὸ ἐκείνους ποὺ «ἀνακεφαλαιώνουν» τὰ λεγόμενα καὶ τὰ γραφόμενά μας διὰ νὰ τὰ «κάνουν λιανά».
Ἀπὸ τοὺς ἡδονοβλεψίας τῆς ὀδύνης μας.
Ἀπὸ τοὺς φύλακας τῆς ἠθικῆς μας.
Ἀπὸ τοὺς χειροκροτητὰς τῶν λεγομένων μας, προτοῦ αὐτὰ κἂν λεχθοῦν.
Ἀπὸ τοὺς ἀπαγωγεῖς τῶν ὀνείρων μας.
Ἀπὸ τοὺς σκηνογράφους τῶν ἐφιαλτῶν μας.
Ἀπὸ τοὺς κινηματογραφιστὰς τῶν ἀντικατοπτρισμῶν μας.
Ἀπὸ ὅλους ὅσους μᾶς περιστοιχίζουν ἔχοντες λησμονήσει νὰ πάρουν τὰ χάπια των, ἐνῷ ὁ ἰατρὸς τοὺς τὰ ἔχει «γράψει»...

Δεν υπάρχουν σχόλια: