Τρίτη, 20 Μαΐου 2014


Καληνύχτα Ἔδγαρ.


Σὰν στήνουν τὰ κουτιὰ τῶν ἐκλογῶν
καὶ κεῖνοι ποὺ «νὰ σώσουν» θέλουν τὸν λαόν,
ἀπλώνουν σὲ τεράστια χαρτιὰ,
ὀνόματα σὰν ῥοῦχα σὲ μεγάλα πλυσταριά,
ἐκεῖνον τὸν μεγάλον ἐνθυμοῦμαι,
τὸν μεταστάντα στοῦ Ὁκτώβρη τὶς ἑπτά,
τοῦ ἔτους χίλια ὁκτακόσια τεσσαράκοντα ἑννιά.

Ξέρω, ἡ πράξις του ἦτο «βδελυρή»,
καταφρονώντας τὸν λαὸν καὶ τὴ βουλὴ,
πούλησε ψῆφο γιὰ μιὰ χούφτα σέντσια,
κρασὶ νὰ πιῇ νὰ πνίξῃ κάθε ἔγνοια.
Ὁ μεταστὰς στοῦ Ὁκτώβρη τὶς ἑπτά,
τοῦ ἔτους χίλια ὁκτακόσια τεσσαράκοντα ἑννιά.

Δὲν θὰ τὸ μάθουμε φίλοι μου ποσῶς,
ἂν «κατεφρόνει τὴν δημοκρατία»,
ἢ ἂν αὐτὸς ὁ ἀλκολικὸς,
ἐχάθη ἁπλῶς στοῦ πάθους τὴν ναυτία.
Ὁ μεταστὰς στοῦ Ὁκτώβρη τὶς ἑπτά,
τοῦ ἔτους χίλια ὁκτακόσια τεσσαράκοντα ἑννιά.

Ὅμως, αὐτὸς προφήτευσε ἂν θὲς,
πεσίματα σπιτιῶν σκουληκιασμένων,
φανέρωσε καρδιὲς γδικητικὲς,
ἀνθρώπων ἀδικοσκοτωμένων.
Τῶν κολασμένων μάρτυρας αὐτός,
Ἑνὸς ἀπόμακρου θεοῦ ὁ ἑαυτός,
Ὁ μεταστὰς στοῦ Ὁκτώβρη τὶς ἑπτά,
τοῦ ἔτους χίλια ὁκτακόσια τεσσαράκοντα ἑννιά.

Μὴν ἀδικεῖς αὐτὸν τὸν ἄνθρωπο,
ποὺ παρακεῖ στὸ ἐκλογικὸ τὸ τμῆμα,
τὴν ψῆφο πούλησε γιὰ βίτσιο ἀπάνθρωπο.
Ἴσως καὶ κάτι νἄθελε νὰ πῇ,
-κι᾿ ὄχι μόνο γιὰ νὰ πιῇ-,
μ᾿ αὐτῆς τῆς πράξεως τὸ ἔσχατο τὸ βῆμα,
Ὁ μεταστὰς στοῦ Ὁκτώβρη τὶς ἑπτά,
τοῦ ἔτους χίλια ὁκτακόσια τεσσαράκοντα ἑννιά.

Δεν υπάρχουν σχόλια: