Τρίτη, 20 Ιανουαρίου 2015

Περὶ θάρρους!

«Ὁ δίδων θᾶρρος τῷ χωριάτῃ, πρέπει νὰ εἶναι ἔτοιμος καὶ διὰ τὸ μοιραῖον ἐνδεχόμενον μιᾶς χωριάτικης σαλάτας, ἐπιπασθείσης διὰ ῥόκας - παρμεζάνης καὶ καισαρικοῦ ἀρτύματος (χυδ. σήζαρς σῶς)!»

Φρεάντλης. 
«Πραγματεία περὶ τῶν ἐκλογῶν ἐν ταῖς συγχρόνοις δημοκρατίαις».


Δεν υπάρχουν σχόλια: