Τετάρτη, 21 Ιανουαρίου 2015

Καλὴν ψῆφον ...ἐλπίζοντες συμπολῖται!

Languebam: sed tu comitatus protinus ad me
Venisti centum, Symmache, discipulis.

Centum me tetigere manus aquilone gelatae:

Non habui febrem, Symmache, nunc habeo.


Τζίοττο ντὶ Μποντόνε «Ἡ Βλακεία»...
Ζαβλακωμένος λίγο ὁ καψερὸς,
Τὸν γιατρὸ Σύμμαχο ἐκάλεσα στὸ σπίτι.
Καὶ κεῖνος μοὖρθε εὐθὺς καμαρωτός,
Μὲ ἑκατὸ τσιράκια, σκέτα στίφη!

Μαλάξαν τὸ κορμάκι μου χέρια ἑκατό,
Ξεπαγιασμένα σὰν βορεινοὶ ἀνέμοι.
Δὲν εἶχα ὅταν ἦρθαν πυρετό, 
Μὰ τώρα τρέμω σύγκορμος μὲ θέρμη!

Μάρκος Οὐαλέριος Μαρτιάλης (1ος μ.Χ. αἰών)
Epigrammaton LiberV,  ix.
Ἀπόδοσις: Φρεάντλης.

Δεν υπάρχουν σχόλια: