Κυριακή, 5 Απριλίου 2009

Παλαιὸν μαγγανοπήγαδον εἰς Σύρον.


Πηγὴ ζωῆς ἄλλοτε τὰ πηγάδια, στέκουν σήμερα βουβὰ. Νέες γενιὲς ἀνθρώπων ὑπάρχουν πλέον ποὺ δὲν ἔχουν ἀκούσει ποτὲ τὸν ἦχον τους. Ἄγνωστες ἐμπειρίες μικρῶν πραγμάτων. Ἡ μυρωδιὰ τῆς λάμπας τοῦ πετρελαίου καὶ ἡ ὑπερσύγχρονος λάμπα «λούξ». Οἱ μυστηριώδεις βαθειὲς καὶ λείες χαρακιές στὰ φιλιατρὰ τῶν παλαιῶν πηγαδιῶν. Ποιὸς φαντάζεται σήμερα ὅτι χιλιάδες σχοινιὰ ἔλιωσαν πάνω στὶς σκληρὲς πέτρες, γιὰ νὰ φτειάξουν τὶς χαρακιές αὐτές;!

Δεν υπάρχουν σχόλια: