Δευτέρα, 6 Απριλίου 2009

Por una cabeza...

Por una cabeza (http://www.youtube.com/watch?v=Dz2SIVoqKG4): Ἱσπανικὸς ἰδιωματισμός. Σημαίνει «Γιὰ μιὰ κεφαλιὰ ἀλόγου». Τοὺς λέμε κοινῶς «ἀλογομούρηδες»
Τοὺς περιφρονοῦμε καὶ τοὺς οἰκτίρουμε. 
Ἐν τῷ προσώπῳ των ἀπορρίπτομε κάθε ἄνθρωπο ποὺ ἀποθέτει τὶς ἐλπίδες του στὴν τύχη. 
Ἐμεῖς εἴμεθα βέβαιοι ὡς κατέχοντες. 
Δὲν ῥιψοκινδυνεύομε τίποτε. 
Ἀπορρίπτομε τὴν πιθανότητα τὰ πάντα νὰ κριθοῦν ἀπὸ τὸ τάνυσμα τῆς κεφαλῆς ἑνὸς ἀ-λόγου σὲ μίαν ἱπποδρομίαν. Ἡ κόλαση, ὁ κολασμὸς τῆς δειλίας μας, ὅταν δὲν ἀνοίξαμε ποτὲ τὴν καρδιά μας, ἐκεῖ ποὺ θὰ θέλαμε νὰ τὴν χαρίσουμε...

Καὶ ὅμως, χωρὶς νὰ τὸ γνωρίζωμεν, ὅλοι ἔχομε παρασυρθεῖ μυστικὰ στὸν μάγον χορὸν τοῦ μεγάλου Carlos Gardel, στὸ ὑπέροχον tango «Por una cabeza». Κι᾿ ἂς τὸ χορεύει γιὰ μᾶς στὴν πίστα ἀναπνέοντας τὸ «ἄρωμα μιᾶς γυναίκας», ἕνας τυφλὸς κυνικὸς ἀντισυνταγματάρχης στὸ πρόσωπο τοῦ Ἂλ Πατσίνο.
Por una cabeza
: Σημαίνει νὰ ζῇς πέρα καὶ ἔξω ἀπὸ τὶς πιθανότητες!
Por una cabeza
: Σημαίνει νὰ μὴν μπορῇς πιὰ νὰ πολτοποιῇσαι συναισθηματικὰ γιὰ τὸ ὅτι δὲν ἐτόλμησες νὰ ἀποπειραθῇς νὰ κάμῃς αὐτὸ γιὰ τὸ ὁποῖο τώρα μετανοιώνεις!
Por una cabeza
: Σημαίνει τὸ νὰ προχωρῇς στὰ ὑστερνὰ σου συνοδευόμενος μόνον ἀπὸ τὰ πεπραγμένα σου, βυθισμένος στὴν ἄφατον μελαγχολίαν τοῦ μὴ ποιηθέντος...
Por una cabeza
, τραγουδᾶ ὁ ἀλήτης τοῦ Buenos Aires, ὁ ὑπέροχος μάγος toῦ tango, Carlos Gardel, στὸ κατάστρωμα τοῦ «Gneisenau», ἔτοιμος ν᾿ ἀφήσῃ πίσω του τὴν ἀγαπημένην πόλιν. Ὅλ᾿ αὐτὰ σὲ μιὰ παλιὰ καὶ ξεχασμένη ταινία τοῦ ᾿30, σὰν αὐτὲς ποὺ θὰ στοιχειώνουν πάντα τὴν καρδιὰ μας, ἀφοῦ φτειάχτηκαν γιὰ νὰ μᾶς θλίβουν μὲ τὴν γλυκειὰ τους νοσταλγία τοῦ μὴ τολμηθέντος, τοῦ μὴ ποιηθέντος, μιᾶς ἐποχῆς ποὺ περιέργως, ἂν καὶ δὲν τὴν ἐγνωρίσαμε, μερικοὶ εἶναι σὰν νὰ γεννηθήκαμε καὶ πεθάναμε τότε...

1 σχόλιο:

γιάννης χαραλάμπους είπε...

http://www.youtube.com/watch?v=xG_ilGAPhzk&feature=related