Παρασκευή, 24 Ιουνίου 2016

ΒΡΕΤΕΞΟΔΟΣ καὶ τρίχινα γερὰ κορδόνια...


«Ποῖος εἶναι τάχα ἐκεῖνος, 
ὁ ὁποῖος δύναται νὰ πιστοποιήσῃ ὅτι 
οἱ ἐνδεχόμενοι κίνδυνοι ἐξ ἑνὸς διαζυγίου, 
δύνανται νὰ εἶναι περισσότεροι   
ἐκ τῶν βεβαίων κινδύνων ἑνὸς γάμου;»  
ΦΡΕΑΝΤΛΗΣ
Μιὰ ἱστοριούλα:
Ἕνας –συχωρεμένος- μακροσυγγενής, Αἰγυπτιώτης, κατὰ τὰ δύσκολα ἔτη τοῦ Β΄ Παγκ. Πολέμου εὑρέθη νὰ μάχεται εἰς τὰς τάξεις τῆς πολιορκημένης φρουρᾶς τοῦ Τομπρούκ.
Ἀφηγεῖτο ὅτι ἡ ἡμερησία μερὶς ὕδατος ἦτο ἕνα τσίγκινο κυπελλάκι. Πολλοὶ ἐκ τῶν Βρετανῶν τῆς φρουρᾶς, προετίμουν νὰ πίουν ὁλιγώτερον νερό, προκειμένου νὰ βράσουν τὸ τσάι των καὶ νὰ ...πλύνουν τὶς κάλτσες των!


Ἡ Βρετέξοδος (βαρβαρ. Brexit).
Μετὰ τὴν ἄδοξον γενικὴν ἐπιστράτευσιν τῶν ἀπανταχοῦ τῆς Ὑφηλίου Κασσανδρῶν, μετὰ τὴν φασίζουσαν ...φασιστοποίησιν τῶν Βρετανῶν ἐκείνων ποὺ ἐπεθύμησαν τὴν Ἔξοδον ἐκ τῆς (ὑποτιθεμένης) εὐρωπαϊκῆς ἐπικρατείας τῶν Γερμανῶν φαραώ, μὴ ἐπιτευχθέντος τοῦ τρομοκρατικοῦ ἐγχειρήματος, τώρα, μετὰ τὰς Κασσάνδρας ἐπιστρατεύονται αἱ ...Ἑκάβαι.
Παντοῦ διάφορα ψιττακοειδῆ ὀλολύζουν διὰ τὰ «συνεπείας» τοῦ «ἀτυχοῦς συμβάντος» καὶ μάλιστα τὰς καταλογοποιοῦν, ὡς ἐγένετο κατὰ τὰς ἀνακρίσεις τῶν ἱεροεξεταστῶν, ὅτε οὗτοι ἐπὶ μιᾶς τραπέζης ἐξέθετον εἰς τὸν ἀνακρινόμενον τὰ «ἐργαλεῖα» των, τὰ ὁποῖα δὲν ἦσαν βεβαίως ὁ Κῶδιξ Ποινικῆς Δικονομίας καὶ τὰ συναφῆ...
Ὅποιαν σάχλαν μπορεῖ κάποιος νὰ φαντασθῇ ἐκσκάπτουν ἐκ τοῦ ὁπλοστασίου τῶν «εὐρωπαϊστῶν» προκειμένου νὰ καταδειχθῇ ἡ «ἀνοησία» τῶν βρετανικῶν λαϊκῶν ἐπιλογῶν.
Ἀκόμη καὶ τὸ περιλάλητον καὶ οὐσιαστικῶς ἀνύπαρκτον «Ἰρλανδικὸν Ζήτημα» ἀναθάλλει μετὰ τὴν Βρετέξοδον, ἐμφανιζόμενον κατὰ τινας ὡς δυνάμενον νὰ ἐπιφέρῃ ...ἀπομόνωσιν τῶν δύο Ἰρλανδιῶν!
Εἶναι τόσον διαβεβρωμένοι οἱ ψιττακοί καὶ οἱ ἀκόλουθοί των, ὥστε δὲν δύνανται πλέον νὰ ἀντιληφθοῦν τὴν λειτουργίαν διπλωματίας, διμερῶν σχέσεων, διατήρησιν εἰδικῆς ῥυθμίσεως ὅρων συνθηκῶν, ΕΚΤΟΣ τοῦ «φίλτρου» τοῦ ὑπὸ τὸν γερμανικὸν ποιμενικὸν κύνα, Βρυξελλικοῦ Ποιμνιοστασίου.
Ἂς τὸ χωνεύσουν λοιπὸν αἱ Ἑκάβαι καὶ ἂς σπεύσουν εἰς κάποιον οἶκον κλαυθμοῦ καὶ ὀδυρμοῦ, ὅπως συγκλαύσωσι μετὰ τῶν Κασσανδρῶν καὶ ἂς ἀφήσουν ἥσυχον πάντα λαὸν ὁ ὁποῖος δὲν λησμονεῖ ὅτι εἶναι ΚΑΙ Ἔθνος, ἥτοι ὀντότης, ἔχουσα πέραν τοῦ παρόντος καὶ παρελθόν, ἀλλὰ καὶ μέλλον.

Χαζὰ ἐρωτήματα:
α΄. Κάποιοι «εὐρωπαϊσταί», ἂς ἀπαντήσουν εἰς τὸ «χαζὸν»ἐρώτημα αὐτῆς τῆς συμπαθεστάτης βρετανίδος γριούλας, ποὺ εἶχε πρὸ ἡμερῶν τὰ 90α γενέθλιά της:
«Πῆτε μου τρεῖς λόγους διὰ τοὺς ὁποίους ἡ Βρετανία πρέπει νὰ μείνῃ στὴν Εὐρώπην».
β΄. Στὴν Βρετανίαν δὲν ἔχουν «ἐπιστολικὲς ψήφους»;
(Μπὰς καὶ τὸ «σώζαμε» ...ἀλ᾿ ἀουστρίακα).

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Καλησπέρα Σωτήρη,
Μία διόρθωση: η βασίλισσα Ελισάβετ είναι 90 (όχι 96) ετών. Γεννήθηκε στις 21 Απριλίου 1926.
Φιλικά,
Νικόλας