Παρασκευή, 24 Ιουνίου 2016

Μνημόνια καὶ Μνημόσυνα.


Ὁ ῥόλος τῆς ἀενάως ψηφιζούσης «μνημόνια» πολυμελοῦς συμμορίας, τῆς στεγαζομένης εἰς τὸ Μέγαρον Βίττελσβαχ, διὰ τῆς διοργανώσεως «ἑορτούλας» μὲ φωτογραφίας τοῦ Κυριωτέρου Ἐθνικοῦ Ἀπατεῶνος τῆς νεωτέρας Ἑλλάδος, ἁπλῶς ἐπιβεβαιοῦται, ἐπικαιροποιουμένου τοῦ γνωστοῦ λαϊκιστικοῦ συνθήματος, τοῦ ἀτυχῶς στρεφομένου κατὰ τοῦ κτηρίου ἀντὶ κατὰ τῶν ἐκεῖ ἐνεδρευόντων.

Δεν υπάρχουν σχόλια: