Πέμπτη, 17 Σεπτεμβρίου 2015

Ἐκ τῶν ἀπορρήτων Γερμανικῶν Ἀρχείων τοῦ Μεγάλου Πολέμου.


«Griechenland ist von Anfang dieses Krieges aufgesprüht !».
(
Ἑλλὰς ψεκάζεται ἤδη ἀπὸ τὰς ἀρχὰς αὐτοῦ τοῦ πολέμου!).
Ἀρ. Ἀναφορᾶς 666/ DCLXVI/CONF/20-4-1918.
 


Μανφρέδος, Ἀλβέρτος, βαρῶνος τῶν Ῥιχτχόφεν.
Ὑπεύθυνος Τομεάρχης Δυτικοῦ Τομέως Ἀεροψεκασμῶν καὶ Λοιπῶν Ἐναερίων Ἀνακουφίσεων τῆς Αὐτοκρατορικῆς Άεροπορίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: