Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου 2015

Ἡρωικαὶ στιγμαί. Ὁ Οὑσσάρος

« οὑσσάρος ποὺ ἀποθνήσκει μετὰ τὰ 40 του, εἶναι ἕνας φαφλατάς».
Παροιμία τῶν οὑσσάρων.
Ῥοβέρτου Ἀλεξάνδρου Σούμαν, 
«Ὁ Οὑσσάρος». Στίχοι ὑπὸ Νικολάου Λενάου. 
https://www.youtube.com/watch?v=13kVW_wRgVg

Θεοδώρου Ζερικώ. «Ὁ πληγωμένος θωρακοφόρος». 1814.

Δεν υπάρχουν σχόλια: