Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου 2015

Διακοσαετὴς ἀποκολοκύνθωσις.


Οὐδεμία συμπάθεια διὰ λαὸν ὅστις, διακόσια περίπου ἔτη ἀπὸ τῆς ἀπαλλαγῆς του ἐκ τῆς ἀσιατικῆς πανώλους, ἐξακολουθεῖ μετ᾿ ἀφάτου ἡδονῆς νὰ μαγαρίζῃ τὸν τόπον του, δι᾿ ὑβριστικῶν λέξεων ὡς Σεΐχ Σοῦ, Κιλελέρ, Καϊμακτσαλάν, Καρᾶ Τεπέ καὶ λοιπὰ ξεράσματα.


  «Ὠ ῥεβουὰρ ὢ φουρὺρ ἰσλαμίκ»...

Δεν υπάρχουν σχόλια: