Κυριακή, 6 Σεπτεμβρίου 2015

Ἂς μιλήσωμε διὰ μόδαν...

Ὁ Φρεάντλης, ἐξησφάλισε διὰ τὸ ἐκλεκτὸν του ἄρρεν καὶ φιλόκομψον ἀναγνωστικὸν κοινόν, τὴν νέαν Κολλεξιὸν Γκρέκ ντ᾿ Ἱβέρ 2016, εἰς τὴν ὁποίαν θὰ κυριαρχήσωσιν αἱ ὁλόσωμοι ποδήρεις ὀράνζ τυνίκ διὰ τὰς ἐμφανίσεις τῶν νεοελλήνων εἰς τὰ μεγάλα ντεφιλέ ποὺ θὰ διεξαχθοῦν εἰς γήπεδα, στάδια, πλατείας καὶ ἄλλους χώρους δημοσίων θεαμάτων.


Ὅμως, οἱ πιὸ ἀμπιγιὲ ἄνδρες θὰ προτιμήσουν σίγουρα τὸ περίφημον καὶ δημοφιλέστατον ἤδη, εἰς ἄλλα γεωγραφικὰ μήκη, συνολάκι Κ.ΟΡΑ.ΝΤΕ. «Κοστὺμ Ὀράνζ Ντεκαπιτέ».

Ὠ, ῥεβουὰρ ὥ φουρύρ ἰσλαμὶκ μεζ ἀμί...

(Ἐπὶ τῆς μόδας τῶν φιλτάτων κυριῶν ἐπιφυλλασσόμεθα, καθ᾿ ὅτι τὰ συνολάκια, καθ᾿  ὅσον γνωρίζομε, θὰ εἶναι πολύ ...λιτά).

Δεν υπάρχουν σχόλια: