Πέμπτη, 17 Σεπτεμβρίου 2015

Ἀντιρατσιστικόν

Le véritable Amphitryon est l’Amphitryon où l’on dîne..
Μολιέρος.
Εἰς μίαν χώραν ὅπου οἱ «πεπαιδευμένοι» της προκειμένου νὰ δείξουν τὴν παιδείαν των, ἀποκαλοῦν τὸ κορόιδον ἐκεῖνον ποὺ τοὺς ἐδεξιώθη πλουσιοπαρόχως «Ἀμφιτρύονα», καλὸν θὰ εἶναι διάφοροι ἀνόητοι νὰ μὴν ἐξανίστανται ἐπειδὴ κάποιος πτωχὸς Ἀφρικανὸς εὑρέθη ἀπροσδοκήτως εἰς τὴν κρεββατοκάμαράν των
(
ΣΗΜ.: Ἀμφιτρύων. Μυθικὸς ἥρως ἐκ Τίρυνθος, μὲ τοῦ ὁποίου τὴν σύζυγον ἐπὶ τρεῖς νύκτας «ἔπαιζεν» Ζεύς τὸν ...γιατρὸν μὲ τὴν ἀδελφήν νοσοκόμον).

Δεν υπάρχουν σχόλια: